Pl En

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała

Witold Bereś

Lekarz prof. Aleksander Skotnicki oraz historyk prof. Jan M. Małecki zostali uhonorowani nagrodą im. ks. Stanisława Musiała za zaangażowanie w dialog polsko-żydowski.

Patron nagrody ksiądz Musiał żył w latach 1938-2004, był filozofem i publicystą upominającym się o reakcję hierarchów kościelnych na antysemickie wypowiedzi, powtarzane w przestrzeni publicznej. Po jego śmierci została ufundowana przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydenta Krakowa i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie nagroda jego imienia. Przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za inicjatywy społeczne na rzecz wspomnianego wyżej dialogu i współpracy.

W tym roku nagroda przypadła dwóm profesorom. Za twórczość w duchu dialogu nagrodzony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki.

Prof. Skotnicki (lekarz, kierownik Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ i ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie) wiele działa na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej w Krakowie. Jest twórcą i prezesem Stradomskiego Centrum Dialogu, które od 2008 roku zajmuje się opisywaniem wielopokoleniowych losów żydowskich mieszkańców Krakowa.

A w swoim przemówieniu wiele mówił o osobie ks. Musiała. – Cechowała go ogromna prostota – tak w zachowaniu, jak i w ubiorze; ogromne ciepło oraz empatia w stosunku do drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego, chorego, ubogiego lub niedającego sobie rady z codziennymi problemami – powiedział prof. Skotnicki. Przypomniał także, że na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie jest tablica upamiętniająca postać ks. Musiała. – To jedyna w Polsce tablica chrześcijańskiego kapłana Polaka, która znajduje się na żydowskim cmentarzu. Żydzi krakowscy napisali na niej: “Pamięci wspaniałego człowieka, naszego przyjaciela obdarzonego wielką charyzmą, na zawsze pozostanie w naszych sercach” – mówił profesor.

04 Skotnicki

Fot. Edyta Gawron