Pl En

Projekt

Witold Bereś

Marek Edelman był Żydem, i był Polakiem. Zdecydowanie mówił, co trzeba robić, twardo to potrafił egzekwować, a jednocześnie – zawsze bronił słabych. Dlatego walczył w powstaniu w getcie, dlatego jako lekarz pomagał chorym, dlatego bronił praw człowieka nie tylko w Polsce, a i na całym świecie.

Z jego postawy wyrasta NASZA MISJA, którą przedstawiamy w naszym projekcie „Marek Edelman. W słusznej sprawie”

  • mając w pamięci doświadczenie Zagłady – a także to, co do niej doprowadziło, zamierzamy obnażać zagrożenia płynące z odradzania się wszelkich ideologicznych radykalizmów. A kiedy trzeba – inicjować akcje społeczne, mające wymusić na organach państwa reakcję na akty nienawiści czy też propagowanie skrajnej retoryki.
  • chcemy wspierać tych, którzy tworzą i opisują świat żydowskiej kultury, tej współczesnej, jak i minionej.
  • chcemy opisywać współczesnych lekarzy, którzy działają tak, jakby tego chciał Marek Edelman – myślą najpierw o człowieku, potem o maszynie i biurokratycznych procedurach, a na końcu o korzyściach. Co nie ma oznaczać, że świat medycyny chcemy traktować jak biedne pole uprawiane przez biednych ludzi. Wierzymy, że trzeba wspierać najnowszą technologię w medycynie, o ile tylko służy człowiekowi.
  • będziemy skrupulatnie odnotowywać przypadki prześladowań i łajdactwa wymierzonego w słabszych. Będziemy potępiać autorów bandyckiego hejtu. Nie zawahamy się walczyć z tymi, którzy wzywają do nienawiści. I to niezależnie od tego, kim są.
  • chcemy, by nasza pamięć o przeszłości służyła przyszłości. By budziła refleksję, a nie uprzedzenia czy nienawiść. Dlatego opowiadając o historii – nawet tej najtrudniejszej – będziemy pokazywać całą jej złożoność, rozmaite uwarunkowania zarówno wielkiej polityki, jak jednostkowych wyborów. A przede wszystkim dobre, ale i złe twarze ludzi wszystkich narodów.
  • zamierzamy wspierać rozmaite inicjatywy służące poszerzaniu sfery wolności i demokracji. Nagłaśniać przypadki ograniczania – ale i nadużywania – swobód oraz tłumienia – czy też wypaczania – demokracji. Będziemy w tym współdziałać z przyjaciółmi skupionymi w podobnych inicjatywach obywatelskich i życzliwymi instytucjami publicznymi.